Modele malzenstw

Ne niepodważalnych zalet partnerskiego modelu rodziny należy Lepsze TS dopasowanie do każdej osoby w rodzinie zakresu obowiązków oraz zbliżenie się ne siebie małżonków. Modèle dix Pozwala na zassjenie potrzeb związanych z bliskością, kontaktem z toxą osobą, rozwojem osobistym oraz zawodowym, un także z możliwością Tranzytu udziału w wychowywaniu dzieci. Zaspokajanie potrzeb małżonków jest o tyle ważne, że à właśnie un kierują Naszym zachowaniem oraz motywują NAS działania je Aktywności, un przez à-wpływają na funkcjonowania sposób. Modèle, qui ukształtował się współcześnie, wówczas, Gdy Kobieta i Mężczyzna dzielą prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w symfoniach rodzinnym. Jak wynika z Badań-większość Polaków (68%) opowiada się za partnerskim modelem rodziny-są à głównie osoby młodsze, w wykształceniem średnim lub wyższym, un także zamieszkujące większe miasta. Modèle tradycyjny wybiera 32% małżeństw, przy Czym są à głównie osoby starsze Bądź z wykształceniem podstawowym. Kobiety je mężczyźni mają bardzo podobne poglądy ce funkcjonowania rodziny. Często Jednak Zdarza się, że małżeństwa z pozoru partnerskie nie są Takie w rzeczywistości. Najbardziej popularny jest zmodernzowany modèle tradycyjny, w którym co Prawda Oboje małżonkowie pracują zawodowo, ALE à Kobieta zajmuje się wypełnianiem obowiązków Domowych oraz Rodzinnych. Modèle taki Daje większe szanse rozwojowe kobietom, Jednak Spada na nie Cały bagaż innych obowiązków, co zajmuje im nie tylko sporogènes czasu, ALE i energii, której i już na inne sfery propose życia, związane choćby z samorozwojem Czy aktywnym wypoczynkiem. Każda Osoba odczuwa potrzeby, ne których zaszikjenia będzie dążyć.

Potrzeby motywują człowieka ne działania w celu zmiany obecnego Stanu rzeczy w taki, qui będzie bliższy ich planom oraz marzeniom. Zarówno Kobiety, Jak i mężczyźni pragną być doceniani za swoje dokonania, Wkład oraz Wyniki pracy. Natomiast często Zdarza się, iż mężczyźni, jako pracujący i utrzymujący rodzinę, są doceniani je chwaleni, natomiast Kobiety-wykonujące równie wyczerpujące pracę w Domu-są niedowartościowane, un ich Praca niezauważalna, co prowadzi do frustracji oraz nieporozumień małżeńskich. Modèle partnerski zakłada, że Obie strony mają Wkład Zarówno w sferę materialną (Wkład Finansowy wynikający z pracy Zawodowej), Jak i w prowadzenie Gospodarstwa domowego, dzieląc się obowiązkami, jakie na nich czekają po powrocie z pracy. W Ten sposób Zarówno ich możliwości, zakres działań, Jak i Czas pracy oraz Wypoczynku są do siebie zbliżone.